kalendar_sli

Od profestiva

stolní kalendář

stolní kalendář, nástěnné, plánovací